Store
Atelier
Cafe
+38 (044) 333 77 00
для дзвінків

Замовити зворотній дзвінок

Введіть своє імя та номер телефону
І ми обов’язково з вами зв'яжемося
+38 (097) 987 22 00
для зв’язку WhatsApp/Viber
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Фізична особа – підприємець

___________________________

«____» _____________ 2018 рокуОФЕРТА


1.Визначення термінів


1.1.Ця оферта є правилами оформлення,виконання та отримання замовлень навеб-сайті https://kachorovska.com.

1.2.Замовлення належнимчином оформлений запит Покупця на Сайті(заповнені відповідні поля на Сайті врозділі «Оформити замовлення»,підтверджена достовірність та правильністьвнесеної інформації та виконані усідії, визначені на Сайті, для відправленнязамовлення Продавцю), адресованийПродавцю, з пропозицією здійснити продажобраного переліку Товару.

1.3.Покупецьособа,що здійснює Замовлення та має намірпридбати/купує Товари, пропоновані допродажу Продавцем та представлені наСайті.

1.4.Правила– Правила оформлення, виконання таотримання замовлень на Сайті.

1.5.Продавець– адміністраціяСайту,фізична особа-підприємець_____________________________________________________________________, зареєстрованав Україні, місцезнаходження:____________________________________________.

1.6.Пропозиціявідомостіпро Товар, розміщені Продавцем на Сайті,які включають в себе інформацію проТовар, його ціну, способи оплати тадоставки, а також інші умови придбанняТовару. Умови Пропозицій, розміщенихна Сайті, встановлюються Продавцем.Пропозиція є інформацією про можливіумови покупки Товару.

1.7.Сайтвeб-сайт,що має адресу в мережі інтернетhttps://kachorovska.com,на окремих сторінках (в розділах) якогорозміщено правила (умови) оформленнязамовлення, оплати, доставки, поверненняТовару, гарантії, представлено Товартощо.

1.8.Товарматеріальнийоб'єкт, пропонований до продажу Продавцем,розміщений на Сайті, щодо якого вказанаціна, назва, опис, характеристики тазазначено статус його доступності. НаСайті представляються наступні видиТовару: взуттямодельне, взуття повсякденне (зокрема:жіноче взуття (балетки, сандалі,еспадрилії, лодочки, босоніжки, оксфорди,лоуфери, черевики, ботільйони, чоботитощо), чоловіче взуття), сумки,аксесуари.

1.9.Службадоставки– третя особа,яка надає послуги з перевезення товарів,кур’єрськоїта/або поштової доставки товарів.


2.Загальні положення


2.1.Використання в будь-якому вигляді Сайту(в тому числі, але не обмежуючись,оформлення Покупцями Замовлень)автоматично свідчить про ознайомленняПокупця та його згоду з Правилами. Уразі незгоди Покупця із Правилами, вінзобов’язаний утриматися від використанняСайту.

2.2.Ці Правила регулюють порядок:

2.2.1.доступу Покупців до інформації, щорозміщується на Сайті;

2.2.2.використання Сайту;

2.2.3.замовлення Товару;

2.2.4.оплати Товару;

2.2.5.доставки Товару;

2.2.6.отримання та повернення Товару.

2.3.Інформація про Товар відображаєтьсяна Сайті і є динамічною. Це означає, щоінформація може бути оновлена, зміненаі доповнена Продавцем в будь-який моментчасу без попереднього повідомлення проце. Визначені зміни вступають в силупісля їх публікації на Сайті тазастосовуються до будь-якого Замовлення,оформленого після їх публікації.

2.4.Інформація про Товар, умови йогопридбання, ціни та будь-яка інша інформаціяПродавця точно відображається на Сайті.

2.5.Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак,Покупець після ознайомлення з Пропозицієюмає право зробити оферту Продавцю шляхомобрання товару, заповнення форми урозділі «Оформити замовлення»,підтвердження достовірності таправильності внесеної інформації тавиконання усіх дій, визначених на Сайті,для відправлення замовлення Продавцю.Заповнення визначеної форми тавідправлення її Продавцю вважаєтьсяофертою Покупця Продавцю на придбаннявідповідного Товару на умовах, зазначенихв Пропозиції та цих Правилах.

2.6.Оферта вважається прийнятою Продавцем(акцепт) якщо останній здійснив дії, якісвідчать про прийняття оферти Покупця,а саме: фактично відвантажив Товарвідповідно до умов, передбачених офертоюПокупця.

2.7.Після отримання оферти Покупця Продавецьмає право запропонувати придбати Товарна інших умовах, ніж було передбаченоофертою Покупця. У цьому випадку такапропозиція вважається зустрічноюофертою і має бути прийнята Покупцем.Прийняттям зустрічної оферти вважаєтьсяфактично оплата, отримання ПокупцемТовару на умовах, обумовлених зустрічноюофертою. Продавець має право відкликатитаку зустрічну оферту до моменту оплатита/або видачі Товару.

2.8.У випадку помилковості відправленогоакцепту Сторони мають право змінитиумови тільки у випадку вчасногоповідомлення про таку помилковістьодна одній.

2.9.Акцепт Продавцем оферти Покупця абоакцепт Покупцем зустрічної офертиПродавця є укладенням між ними угодина умовах, встановлених цими Правилами.

2.10.Інформація про Товар розміщенабезпосередньо на Сайті. Крім того, приотриманні Товару, до моменту підписаннядокументів, що підтверджують отриманняТовару, Покупець зобов'язаний ознайомитисяз інформацією про Товар, що міститьсяна Товарі та/або упаковці та/або втоваросупровідних документах. У разінеобхідності отримання додатковоїінформації про Товар Покупець зобов'язанийзв'язатися з Продавцем та отриматинеобхідну інформацію засобамидистанційного зв'язку до моментуприйняття такого Товару.


3.Порядок оформлення Замовлення


3.1.Для отримання можливості здійснитипокупку на Сайті Покупець має коректнозаповнити обов'язкові поля у розділі«Оформити замовлення», підтвердитидостовірність та правильність внесеноїінформації та виконати усі дії, визначеніна Сайті, для відправлення замовленняПродавцю.

3.2.Під час заповнення форми Замовлення,Покупець зобов'язується вказуватиінформацію, позначену як обов'язкова,в повному обсязі, а також Покупець несевідповідальність за достовірність,правильність і правдивість як обов'язкової,так і іншої наданої інформації.

3.3.Оформленням Замовлення, Покупецьпідтверджує, що ознайомлений з умовамицих Правил, і всі дії, які ним будутьздійснені, не будуть суперечити умовамцих Правил.

3.4.Замовлення вважається прийнятим довиконання, після отримання Покупцемвід Продавця електронного повідомленняна адресу електронної пошти аботелефонного дзвінка або іншого телефонногоповідомлення на номер мобільноготелефону Покупця, що вказані приоформленні Замовлення Покупцем, зпідтвердженням факту узгодження таприймання Замовлення.

3.5.Продавець має право відхилити Замовленняв разі фактичної відсутності Товару наскладі, шляхом надсилання Покупцюелектронного повідомлення чи здійсненнятелефонного дзвінка/іншого телефонногоповідомлення. В такому випадку права іобов'язки Сторін, пов'язані з продажем,доставкою і передачею замовленоготовару Покупцю і оплатою його Продавцюпередбачені цими Правилами, припиняються,а вартість Товару, у випадку сплати занього, повертається Покупцю.

3.6.У випадку невірного зазначення Покупцем,при оформленні Замовлення, електронноїпошти та/або номеру телефону, Продавецьмає право відмінити таке не підтвердженеЗамовлення.


4.Вартість та умови оплати Товару


4.1.Ціна Товару вказана на Сайті у відповідномурозділі на момент оформлення Замовлення,і не включає вартість доставки.

4.2.Продавець має право в односторонньомупорядку без попередження змінити цінуна Товар. Однак Продавець не має правазмінювати ціну замовленого Товару післятого, як Замовлення було прийнятоПродавцем, а Покупець отримав електроннеповідомлення або телефонний дзвінокабо інше телефонне повідомлення, щопідтверджує прийняття Замовлення.

4.3.Вартість товару сплачується в національнійвалюті України – гривні.

4.4.Покупець може здійснити оплату замовленогоТовару:

4.5.З моменту прийняття Замовлення Покупця,Продавець бронює за Покупцем обранийТовар на 48 годин. Якщо протягом 48 годинз моменту оформлення Замовлення Товарне був оплачений Покупцем, бронь з такогоТовару знімається, а Покупець вважаєтьсятаким, що відмовився від Замовлення(анулював Замовлення).

4.6.Товар до моменту його передачі Продавцем,повинен бути повністю оплачений Покупцем.Відсутність своєчасної оплати абооплата Товару не в повному обсязі нестворює жодних зобов’язань для Продавця(у тому числі, щодо бронювання Товаруза Покупцем).

4.7.При здійсненні оплати Товару Покупецьзобов’язаний зазначати у графі«Призначення платежу» своє прізвище,ім’я, по-батькові, номер власногозамовлення або зателефонувати Продавцюна телефон, зазначений на Сайті, таповідомити про здійснення оплативідповідного номеру замовлення. В іншомувипадку Продавець не несе відповідальностіза можливе затримання доставки ТоваруПокупцю через додаткові витрати часуна ідентифікацію платежу.

4.8.У разі, якщо Замовлення анульованеПокупцем або відхилене Продавцем,сплачена вартість Товару підлягаєповерненню, а вже витрачені кошти надоставку, понесені до моменту анулюванняЗамовлення Покупцем, поверненню непідлягають.

4.9.При анулюванні Замовлення чи поверненніТовару Покупцем грошові кошти сплаченіПокупцем підлягають поверненню тількипісля отримання Товару Продавцем.

4.10.Повернення грошових коштів Покупцюздійснюється протягом 30 (тридцяти)календарних днів з моменту отриманняПродавцем поверненого Товару шляхомперерахуваннягрошових коштів на рахунок,з якого була проведена оплата Покупцем,або на інший рахунок, вказаний Покупцему письмовому або електронному вигляді.

4.11.Продавець може обмежувати можливістьвикористання деяких з способів здійсненняоплати замовленого Товару.


5.Порядок передачі Товару


5.1.Доставка Товару здійснюється по всійтериторії України, за винятком АР Кримта тимчасово окупованих територій уДонецькій та Луганській областях.Вартість доставки сплачується окремота не входить до складу вартості Товару.

5.2.Продавець зобов’язується передатиТовар перевізнику (кур’єру, поштовійорганізації тощо) для здійснення доставкиабо підготувати його для видачі Покупцюу приміщення Продавця протягом 2 (двох)робочих днів з моменту отриманняЗамовлення. У разі якщо Товар знаходитьсяу різних приміщеннях (складах) абовиникають обставини, що ускладнюютьвиконання Замовлення, строк для здійсненнядоставки (видачі) може бути продовженийПродавцем до 5 (п’яти) робочих днів.Доставка Замовлення Товару здійснюєтьсяпротягом строків, які визначеніперевізником (кур’єром, поштовоюорганізацією тощо). Продавець не несевідповідальності за дотримання строківдоставки перевізником (кур’єром,поштовою організацією тощо).

5.3.При оформленні Замовлення Покупець маєможливість самостійно обрати спосібдоставки, а саме:

5.4.Вартість кур’єрської доставки Товарівв межах міста Києва вказується на Сайті.Вартість доставки Товарів поштовимислужбами визначається за їх тарифами.Вартість доставки, що вказується наСайті, включає в себе усі витрати,пов’язані із доставкою Товару (у томучислі, але не виключно, витрати Продавцята витрати кур’єра).

5.5.Продавець докладає всіх зусиль длядотримання термінів доставки, вказанихна Сайті, однак, затримки доставкиможливі внаслідок непередбачуванихобставин, які перебувають поза контролемПродавця (обставини форс-мажору).Продавець інформує Покупця, в разівиникнення форс-мажорних обставин іпогоджує нові умови доставки поелектронній пошті або за допомогоюзасобів телефонного зв’язку.

5.6.Моментом отримання товару Покупцем єпідписання ним документа, що підтверджуєфакт прийняття замовленого ним Товару(акт приймання-передачі, декларація напересилання або будь-який інший документ,який може підтвердити факт передачіТовару) або фактичне отримання ПокупцемТовару та вчинення ним дій, що свідчатьпро прийняття Товару. Для видачі ТоваруПокупцю останній зобов'язаний пред'явитипри отриманні Товару документ, щозасвідчує особу (паспорт тощо).

5.7.При отриманні товару Покупецьзобов'язується перевірити товар нанаявність пошкоджень, а також наявністькомплекту необхідних документів(товарний чек, акт приймання-передачітощо) і в разі виявлення невідповідностейна місці пред'явити претензії службідоставки. Претензії Покупця щодо видимихдефектів Товару, його комплектності таякості не приймаються післяотримання/прийняття Товару Покупцем.

5.8.У випадку, якщо на вимогу Покупця Товарпередається третій особі, то моментомотримання товару Покупцем є моментпідписання такою третьою особою документащо підтверджує факт прийняття замовленогоним Товару (акт приймання-передачі,декларація на пересилання або будь-якийінший документ, який може підтвердитифакт передачі Товару).

5.9.Продавець може обмежувати можливістьвикористання деяких з способів доставкиТовару при оформленні Замовлення.


6.Гарантійні умови


6.1.Гарантійні строки згідно із Державнимистандартами України становлять:

6.1.1.для взуття модельного – 30 календарнихднів;

6.1.2.для взуття повсякденного зі шкіри,текстилю – 30 календарних днів;

6.1.3.для взуття повсякденного із синтетичноїта штучної шкіри, а також з комбінованимверхом:

-взуття зі шкіряною підошвою – 40календарних днів;

-взуття з підошвою зі шкіри з гумовоюнакладкою – 45 календарних днів;

-взуття з підошвою з шкірволокна,стироніпу, транспоренту, полівінілхлориду– 60 календарних днів;

-взуття з підошвою з пористої гуми,поліуретану, термопластичного еластомеру– 70 календарних днів;

6.1.4.для інших виробів:

-вироби дрібної шкіргалантереї, ранці,портфелі учнівські, сумки господарські,пляжні – 30 календарних днів;

-сумки жіночі або чоловічі, дорожні,спортивні – 50 календарних днів;

-ремені шкіряні – 30 календарних днів.


6.2.Гарантійні строки для взуття обчислюютьсяз дня видачі замовлення або з початкусезону, у випадку отримання замовленняв не сезонний час:

-взуття зимового асортименту: з 15 листопадапо 15 березня;

-взуття весняно-осіннього асортименту:з 15 березня по 15 травня, з 15 вересня по15 листопада;

-взуття літнього асортименту: з 15 травняпо 15 вересня.


6.3.Гарантійний строк, встановлений п.6.1.цих Правил, поширюється на основнийвиріб та не поширюється на комплектуючівироби (у тому числі, але не виключно,на змінні (допоміжні) деталі). До змінних(допоміжних) деталей виготовленоговзуття та/або виробу зі шкіри відносятьсяу тому числі, але не виключно, набійки,шнурки, блискавки, будь-яка фурнітуратощо.


6.4.Продавець не несе гарантійні зобов’язаннящодо Товару у наступних випадках:

6.4.1.порушення правил та умов експлуатаціїТовару;

6.4.2.якщо дефект викликаний дією непереборнихсил, нещасними випадками, умисними чинеобережними діями Замовника та/аботретіх осіб;

6.4.3.якщо виявлені механічні пошкодження,що виникли після передачі Товару Покупцю;пошкодження, викликані дією вологи,снігу, солі, інших речовин, високих абонизьких температур, окисленням,потраплянням сторонніх предметів;

6.4.4.якщо дефект виник внаслідок природньогозносу через тривале використання Товару,що викликало погіршення технічногостану і зовнішнього вигляду;

6.4.5.якщо Товар має сліди спроб некваліфікованогоремонту.


7.Повернення Товару


7.1.У разі, якщо Товар не відповідаєочікуванням Покупця, він має правоповернути придбаний Товар належноїякості протягом 14 (чотирнадцять)календарних днів з дня його отримання,при дотриманні умов, передбаченихЗаконом України «Про захист правспоживачів».

7.2.Для здійснення повернення товаруПокупець має повідомити про це шляхом:

-